Foreningen

Dance Movement Therapy Association Denmark samler de professionelle danseterapeuter i Danmark. Vi arbejder for at sikre kvalitet i det terapeutiske arbejde, og for at vores professionelle medlemmer opfylder den standard, der findes internationalt for både uddannelse, praksis, supervision og videreuddannelse.

Vi er en lille foreningen der tæller ca 20 medlemmer. Vores faglighed bruges indenfor forskellige felter, såsom unge- og ældreområdet, i psykiatrien og i privat praksis.

Vi er medlem af European Association Dance Movement Therapy (EADMT)

Dance Movement Therapy Association Denmark blev stiftet i København i 2007, som Danseterapi foreningen. Blandt stifterne var danseterapeut pioneer Vivian Persson, og danse- og kropsspsykoterapeut, lektor ph.d Helle Winther. De første danseterapeuter i Danmark var alle internationalt uddannet, hvoraf kernegruppen blev uddannet i Dansergia, fra Institute for Life Energy EU. Den første Danseterapi uddannelse blev etableret i Danmark i 2009 gennem Institute for Life Energy Cph. De fleste af vores nuværende medlemmer er uddannet i Dansergia.

I dag kan man uddanne sig ved Institute for Dance Movement Therapy i København, uddannelse åbnede i 2020.

Medlemskab

Som professionelt medlem skal man have en danseterapeutisk uddannelse, som er godkendt internationalt af EADMT.

Foreningen ønsker også at give andre faggrupper, som f.eks psykomotoriske terapeuter, sundhedspersonale eller psykoterapeuter, med en interesse i danseterapi mulighed for medlemsskab. Som interessemedlem får man information om, hvad der foregår på området og bliver inviteret til medlemsaftener.

Professionelle medlemmer 350 kr. årligt
Interesse medlemmer 200 kr. årligt

Etiske retningelinier

Vi følger de Europæiske standarter retningelinier som står beskrevet her: https://eadmt.com/eadmt/ethical-code