Medlemmer

Professionelt medlemskab

Med denne forening har vi samlet de professionelle danseterapeuter i Danmark,  og vi arbejder for at sikre kvalitet i det terapeutiske arbejde.

Som professionelt medlem i Dance Movement Therapy Association Denmark skal man have en danseterapeut uddannelse som er godkendt internationalt af EADMT (European Association Dance Movement Therapy) eller af EABP (European Association Body Therapy).

Herved sikrer vi i foreningen at et professionelt medlem opfylder den minimum standard, der findes internationalt for både uddannelse, praksis, supervision og videreuddannelse/træning. Samt at medlemmet vil følge alle krav der stilles for at opretholde en registrering.

Professionelle medlemmer:

Anette Bundgaard Sjælland. anettebundgaard65@gmail.dk

Birgitta Ahlsell – Malmø og Syd Sverige.www.birgittaahlsell.se

Birgitte Karlshøj – Sjælland. www.kropogressourcer.dk, info@kropogressourcer.dk

Flavia Cardas – Sjælland (Engelsk og Rumænsk) flaviacardas@gmail.com

Helle Winther – Sjælland.  hwinther@ifi.ku.dk

Karen Krog Nielsen – Sjælland,  karenkrognielsen.dk, mail@karenkrognielsen.dk

Karen Elisabeth Høeg -Sjælland.

Lisa Sommer  Sjælland. www.lisasommer.dk, lisa@lisasommer.dk, www.facebook.com/Lisasommer.dk

Linda Hejselbak Jensen – Sjælland. linda_hejselbak_jensen@hotmail.com

Line Linde Munter – Jylland. linemunter@hotmail.com

Louise Bjerg – Sjælland. louise_bjerg@yahoo.dk

Mai Glahn – Sjælland. maiglahn@hotmail.com

Marianne Ruth Kristensen – Sjælland. marianne.ruth.kristensen@gmail.com

Marie Angelique – Sjælland.

Matilde Mørk Jylland.  danseterapi@gmail.com,  www.facebook.com/danseterapi

Mette Ørbæk – Sjælland. mette@dancemovement.dk, www.dancemovement.dk , www.facebook.com/DanceMovementDK

Mette Schmidt – Sjælland

Mette Hornum Rasmussen – Sjælland. info@bossaviva.com

Mie Hørby – Sjælland. www.hands-mh.dk, mie.hoerbo@gmail.com

Mille Bjarrum – Sjælland. millebjarrum@hotmail.com

Pia Houmark – Sjælland, pia.houmark@hotmail.com

Rikke Andersen – Sjælland, rikkeafys@hotmail.com

Simona Fioretti – Sjælland. (Italiensk og Engelsk) www.dance-therapies.com, simonafioretti@live.com,

Interesse medlemskab

Foreningen sætter fokus på kroppens og bevægelsens store uudnyttede potentialer i forhold til personlig udvikling, terapi og forandring.

Derfor ønsker vi at give alle interesserede i danse- og bevægelsesterapi mulighed for at være interessemedlemmer og dermed få information om, hvad der foregår på området, også faggrupper som f.eks fysioterapeuter, idræts-undervisere, afspændingspædagoger, sundhedspersonale, kunstnere og coaches kan søge inspiration i det danseterapeutiske arbejde.

————————————————————————————————-

Medlemskab

Professionelle 250 kr/år
Interesse medlemmer 200 kr/år