Medlemmer

Dance Movement Therapy Association Denmark samler de professionelle danseterapeuter i Danmark. Vi arbejder for at sikre kvalitet i det terapeutiske arbejde, og for at vores professionelle medlemmer opfylder den minimum standard, der findes internationalt for både uddannelse, praksis, supervision og videreuddannelse/træning. Medlemmer er forpligtet til at  følge alle krav, der stilles for medlemsskab.

Som professionelt medlem skal man have en danseterapeut-uddannelse som er godkendt internationalt af EADMT (European Association Dance Movement Therapy).

Professionelle medlemmer:

Anette Bundgaard Sjælland. anettebundgaard65@gmail.dk

Birgitta Ahlsell – Malmø og Syd Sverige.www.birgittaahlsell.se

Birgitte Karlshøj – Sjælland. www.kropogressourcer.dk, info@kropogressourcer.dk

Flavia Cardas – Sjælland (Engelsk og Rumænsk) flaviacardas@gmail.com

Helle Winther – Sjælland.  hwinther@ifi.ku.dk

Karen Krog Nielsen – Sjælland,  karenkrognielsen.dk, mail@karenkrognielsen.dk

Karen Elisabeth Høeg -Sjælland.

Lisa Sommer  Sjælland. www.lisasommer.dk, lisa@lisasommer.dk, www.facebook.com/Lisasommer.dk

Linda Hejselbak Jensen – Sjælland. linda_hejselbak_jensen@hotmail.com

Line Linde Munter – Jylland. linemunter@hotmail.com

Louise Bjerg – Sjælland. louise_bjerg@yahoo.dk

Mai Glahn – Sjælland. maiglahn@hotmail.com

Marianne Ruth Kristensen – Sjælland. marianne.ruth.kristensen@gmail.com

Marie Angelique – Sjælland.

Matilde Mørk Jylland.  danseterapi@gmail.com,  www.facebook.com/danseterapi

Mette Ørbæk – Sjælland. mette@dancemovement.dk, www.dancemovement.dk , www.facebook.com/DanceMovementDK

Mette Schmidt – Sjælland

Mette Hornum Rasmussen – Sjælland. info@bossaviva.com

Mie Hørby – Sjælland. www.hands-mh.dk, mie.hoerbo@gmail.com

Mille Bjarrum – Sjælland. millebjarrum@hotmail.com

Pia Houmark – Sjælland, pia.houmark@hotmail.com

Rikke Andersen – Sjælland, rikkeafys@hotmail.com

Simona Fioretti – Sjælland. (Italiensk og Engelsk) www.dance-therapies.com, simonafioretti@live.com,

Interessemedlemskab

Foreningen ønsker at give alle med en interesse i danseterapi mulighed for medlemsskab. Som interessemedlem får man information om, hvad der foregår på området og bliver inviteret til medlemsaftener. Andre faggrupper som f.eks fysioterapeuter, idræts-undervisere, psykomotoriske terapeuter, sundhedspersonale, kunstnere og coaches kan søge inspiration i det danseterapeutiske arbejde.

————————————————————————————————-

Medlemskab

Professionelle medlemmer 300 kr. årligt
Interesse medlemmer 200 kr. årligt