Professionelt medlemskab

Med denne forening har vi samlet de professionelle danseterapeuter i Danmark og arbejder for at sikre kvalitet i det terapeutiske arbejde.

Som professionelt medlem i danseterapeuter.dk skal man kunne opfylde følgende krav:

En danseterapeut uddannelse som er godkendt internationalt af EADMT (European Association Dance Movement Therapy) eller af EABP (European Association Body Therapy.

Herved sikrer vi i danseterapeuter.dk at et professionelt medlem opfylder den minimum standard, der findes internationalt for både uddannelse, praksis, supervision og videreuddannelse/træning og at medlemmet vil følge alle krav der stilles for at opretholde en registrering.

 

Professionelle medlemmer:

Anette Bundgaard Sjælland, Denmark, anettebundgaard65@gmail.dk

Birgitta Ahlsell – Malmø og Syd Sverige – www.birgittaahlsell.se

Birgitte Karlshøj – Sjælland, Denmark, www.kropogressourcer.dkinfo@kropogressourcer.dk

Helle Winther – Sjælland, Denmark,  hwinther@ifi.ku.dk

Karen Krog Nielsen – Sjælland, Denmark,  karenkrognielsen.dk, Karennielsen.dkmail@karenkrognielsen.dk

Karen Elisabeth Høeg -Sjælland,  Denmark

Kristian Tirsgaard – Sjælland, Denmark, kristiantirsgaard@gmail.com

Lisa Sommer  Sjælland, Denmark, lisa@lisasommer.dk      www.lisasommer.dk

Linda Hejselbak Jensen – Sjælland. mail:  linda_hejselbak_jensen@hotmail.com

Louise Bjerg – Sjælland. Dansergia Danse – & Bevægelses terapi. louise_bjerg@yahoo.dk

Mai Glahn – Sjælland, Denmark, maiglahn@hotmail.com

Marianne Ruth Kristensen, Sjælland, Danmark. mail: marianne.ruth.kristensen@gmail.com

Marie Angelique Gomard – Sjælland, Danmark, mangelique.gomard@gmail.dk

Matilde Mørk Jylland, Denmark,  danseterapi@gmail.com,  www.facebook.com/danseterapi

Mette Ørbæk – Sjælland, Denmark, mette@dancemovement.dkwww.dancemovement.dk,     https://www.facebook.com/DanceMovementDK/

Mette Schmidt – Sjælland, Denmark, 

Mette Hornum Rasmussen – Sjælland, Denmark,  info@bossaviva.com

Mia Herskind – Sjælland, Denmark,  miaherskind@hotmail.com, www.mindthebody.dk

Mie Hørby – Sjælland. mie.hoerbo@gmail.com, www.hands-cph.dk

Mille Bjarrum – Sjælland, Denmark. millebjarrum@hotmail.com

Pia Houmark – Sjænnad, Denmark, pia.houmark@hotmail.com

Rikke Andersen – Sjælland, Denmark, rikkeafys@hotmail.com

Simona Fioretti – Sjælland, Denmark, simonafioretti@live.com,
www.dance-therapies.com (Italiensk og Engelsk)

 

Interesse medlemskab

Foreningen sætter fokus på kroppens og bevægelsens store uudnyttede potentialer i forhold til personlig udvikling, terapi og forandring.

Derfor ønsker vi at give alle interesserede i danse- og bevægelsesterapi mulighed for at være interessemedlemmer og dermed få information om, hvad der foregår på området, også faggrupper som f.eks fysioterapeuter, idræts-undervisere, afspændingspædagoger, sundhedspersonale, kunstnere og coaches kan søge inspiration i det danseterapeutiske arbejde.

Interesse medlemmer:

Anne-Marie Sejr Pedersen – Sjælland, Danmark

Elisabetta Paustian – Sjælland. Er i færd med at uddanne sig til Danseterapeut i Italien og Argentina, bor i Dk. http://elisabetta-paustian.dk/

Fonden Gotvedinstituttet – Sjælland, Danmark, www.godtved.dk

Gunvor Brandt Hansen – Sjælland, Danmark, openfloordenmark@gmail.com og tlf 41293460

Intelligentfitness.dk v. Charlotte de Neergaard – www.intelligentfitness.dk

Martin Tiden – Malmø, Sverige og København, Institut for Emotional Integration

 

 

 

 

————————————————————————————————-

Medlemskab

Professionelle 250 kr/år
Interesse medlemmer 200 kr/år

Skriv et svar